För lite motion kan ge demens

Adobe BillionPhotos.com

För lite motion kan ge demens

Hundar kan också bli dementa. Det är betydligt vanligare att fyrfotingar som inte rör på sig så mycket drabbas, jämfört med de som lever ett aktivt liv, visar en ny studie.

Demens hos hundar visar sig på flera sätt. Bland symtomen finns minnesproblem, förändringar i socialt beteende och sömnproblem.

–De kan vara vakna och vandra omkring på nätterna och verka förvirrade. Då kan de till exempel göra sina behov inomhus, säger Catarina Eliasson, veterinär hos Agria djurförsäkring med specialkompetens inom hund- och kattsjukdomar.

I en amerikansk studie, där över 15 000 hundar deltagit, framgår det att hundar som har fyllt tio år ökar risken att utveckla demens med 52 procent för varje år som går.

Vidare sägs det att de hundar som får lite motion löper mer än sex gånger större risk att utveckla demens än de som är mycket aktiva. Studien, som genomfördes 2019 och 2020, har publicerats i Scientific Reports. I studien fick1,4 procent av hundarna diagnosen demens.

Men det är inte är helt säkert att det är frånvaron av träning som leder till demens. Det kan också vara så att demenssjukdomen gör att hundarna blir mindre aktiva, skriver forskarna och understryker att det behövs mer forskning inom området.