Följ hundens tillväxtkurva

Pressbild

Följ hundens tillväxtkurva

Den första perioden med ett nytt sällskapsdjur är både fantastisk och spännande. Men det är också den mest sårbara perioden och därför är det viktigt att tidigt ge rätt omvårdnad. Precis som för småbarn finns det tillväxtkurvor som vägleder din hunds utveckling.

I dag lider nära hälften av alla hundar av övervikt. Ofta läggs grunden för framtida övervikt redan under de första levnadsåren och det är därför viktigt att tidigt börja följa din valps viktutveckling. Med hjälp av tillväxtkurvor är det lättare att tidigt upptäcka om valpen avviker från ”sin” linje i kurvan, och din veterinär kan efter utredningen sätta in eventuella åtgärder snabbare.

Medan små barn frekvent besöker barnavårdscentralen går det ofta lång tid innan hundar träffar veterinären efter det sista grundvaccinationen är gjord. Det finns sätt för djurägare att säkerställa att valpen eller kattungen utvecklas och växer som den ska. Ett bra och praktiskt redskap är Walthams tillväxtkurvor. De är vetenskapligt utvecklade och visar tillväxtkurvorna för friska valpar baserat på kön och uppskattad vuxenstorlek.

Kristina Johansen, veterinär på Anicura, stöttar användningen av body condition score och tillväxtkurvor:

– Som veterinär uppmanar jag djurägare att kontrollera att deras valp eller kattunge växer som den ska. Regelbundna besök på en klinik lär valpen att det är trevligt att träffa veterinären, samtidigt som vi håller ett öga på dess utvecklingskurva.

Precis som för oss människor är de första levnadsåren grundläggande för hundars hälsa genom hela livet. Hundvalpar går igenom olika utvecklingsfaser och under dessa faser har de olika energi- och näringsbehov som är viktiga att ta hänsyn till.

Så här fungerar tillväxtkurvorna

Med Walthams tillväxtkurvor får du en överblick av din valps tillväxt tills den når vuxen ålder. Tillväxtkurvorna ger dig möjlighet att jämföra din valps vikt och tillväxt med andra hälsosamma valpars tillväxt och vikt, under samma tidsperiod.

Olika tillväxtkurvor finns beroende av kön, och för hundar finns det även för olika storlekskategorier. Genom att regelbundet använda tillväxtkurvor för att hålla koll på ditt sällskapsdjurs vikt är det möjligt att se avvikelser på kurvan tidigt, vilket betyder att du snabbare kan upptäcka eventuella bekymmer med tillväxten hos din hund och kontakta din veterinär.

Det finns tio olika tillväxtkurvor för hundvalpar baserade på hundens uppskattade vikt som vuxen samt vilket kön hunden har. Välj den tillväxtkurva som passar förväntad vuxenstorlek hos just din hund.

Body Condition Score

Body condition score är ett sätt att bedöma kroppshull och som används av veterinärer för att bedöma om en hund är överviktig, underviktig eller i god form.

Ladda ner tillväxtkurvor

Tillväxtkurvor för valpar finns att ladda ner på waltham.com.