”Flytta inte ledarhundsverksamheten!”

”Flytta inte ledarhundsverksamheten!”

Myndigheten för Delaktighet (MFD) har överlämnat en rapport till regeringen där man kikat på vilka konsekvenserna skulle bli om man flyttar myndighetsansvaret från Synskadades Riksförbund till MFD.
Nu vänder sig Synskadades Riksförbundet mot rapporten och uppmanar regeringen att inte låta flytta ledarhundsverksamheten.
– MFD är en sektorsmyndighet som saknar kompetens kring ledarhundar eller specifikt stöd riktat till personer som är blinda eller gravt synskadade, säger vice ordförande Niklas Mattsson.

Synskadades Riksförbund har ansvarat för ledarhundsverksamheten sedan 2006, i enlighet med ledarhundslagen. Nu fruktar man att en ändring av lagen kan äventyra ledarhundens unika ställning som förflyttningshjälpmedel.

FOTO: SYNSKADADES RIKSFÖRBUND