Fem forskningsprojekt om hundsjukdomar

Stock.adobe.com

Fem forskningsprojekt om hundsjukdomar

Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, startar inom kort fem forskningsprojekt om hundars och människors sjukdomar.

Cancer, allergier, hjärt- och kärlsjukdomar, ärftliga näthinnesjukdomar samt neurologiska sjukdomar drabbar även hundar. Hundar delar sina liv med oss; de dricker samma vatten, äter ofta samma mat och har en nästan identisk uppsättning av gener som människan. Det finns heller ingen annan art, utöver just människan, som så frekvent går till doktorn, diagnostiseras och får behandling. Hunden är därför utmärkt som modelldjur för olika sjukdomar.

– Genom att dra nytta av erfarenheter vunna inom veterinärmedicin och studera sambanden med humanmedicin kan vi snabbare utveckla behandlingar som hjälper våra cancerpatienter, både människor och hundar, säger Magnus Åbrink, docent vid institutionen för biomedicin och veterinär folkhälsovetenskap.

Fem nya forskningsprojekt

Tack vare en generös donation har Skriftställare Birgitta Carlssons fond vid SLU upprättats. Det innebär att fem forskningsprojekt om hundars och människors sjukdomar inom kort startar vid fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap.

Ett av projekten fokuserar på aggressiv, spridd cancer hos människa och hund, ett annat ska kartlägga tumörer hos hund på genetisk nivå samt hur tumörerna manipulerar och samspelar med individens immunförsvar för att växa vidare. Ökad kunskap om hjärninflammation hos hund, och jämförelser mellan hund och människa för att hitta gemensamma sjukdomsmönster är ett tredje projekt.

Övriga omfattar att identifiera fler orsakande gener hos hundar för ärftliga degenerativa näthinnesjukdomar för att bidra till bättre behandlingsmetoder för människor och hur man bättre kan förstå hur hundars och människors personlighet sätts i samband med stresskänslighet, smärtkänslighet och smärtuttryck.