EU stramar åt djurimportregler

Stock.adobe.com

EU stramar åt djurimportregler

Från och med den 16 september 2024 inför EU nya och skärpta regler för att säkerställa att hundar, katter och illrar som förs in från Ryssland och Belarus är fria från rabies.

Beslutet är en direkt följd av att djur importerade från dessa länder inte har haft tillräckligt skydd mot rabies, trots att deras medföljande dokumentation har påstått det motsatta.

Från och med den 16 september 2024 kommer det därför att krävas ett blodprov, ett så kallat titertest, för alla sällskapsdjur som förs in i EU från Ryssland och Belarus. Titertestet mäter nivåerna av antikroppar mot rabiesvirus i djurets blod, vilket är ett bevis på att djuret är vaccinerat och har ett effektivt skydd mot sjukdomen.

Provet ska tas tidigast 30 dagar efter det djuret har vaccinerats och det måste gå minst tre månader från provtagningen till införsel i EU. Alla tester måste dessutom utföras på ett laboratorium som är godkänt av EU.

För att genomföra titertestet, måste djuret vara minst 12 veckor gammal och vaccinerat mot rabies. Innan djuret kan föras in i EU måste ytterligare tre månader ha gått. Det innebär i praktiken att sällskapsdjur som förs in från dessa länder inte kan vara yngre än sju månader vid tidpunkten för införsel.

De nya reglerna är inte bara en skyddsåtgärd för att förhindra spridning av rabies inom EU:s gränser, de är även till för att skydda både djur och samhällen i EU mot potentiella utbrott av den farliga och dödliga sjukdomen rabies.

Djuren kommer också behöva annan dokumentation som visar på godkända nivåer av antikroppar mot rabies, vilket blir en ytterligare säkerhetsåtgärd för att stärka kontrollerna.

Jordbruksverket rekommenderar att köpare, redan innan de nya reglerna träder i kraft, begär att säljare genomför titertester på djur som ska importeras till Sverige.
Genom de nya reglerna hoppas EU skapa en säkrare miljö för alla, både djur och människor, genom att strikt kontrollera och förhindra spridningen av rabies från länder där sjukdomen fortfarande är ett problem.