Enkät om träning, motion och skador hos tävlande hundar

Enkät om träning, motion och skador hos tävlande hundar

Nu har du möjlighet att delta i Svenska Brukshundklubbens enkätundersökning om träning, motion och kroppsskador hos tävlande hundar.

Har du tävlat bruksprov (spår, sök, rapport, skydd, patrull), mondioring, IGP (tidigare IPO) (IGP, BSL, FH1, FH2 och IGP-FH), lydnad, agility och/eller rallylydnad med din hund född 2005 eller senare?

Delta då gärna i Svenska Brukshundklubbens undersökning som vänder sig till tävlande ekipage. Syftet med undersökningen är att få en översikt över hur tävlingshundar tränar och motionerar, samt över förekomsten av skador i anslutning till träning och tävling.

Enkätundersökningen utförs av Svenska Brukshundklubbens Utskott för avel och hälsa och dess Utskottsgrupp hälsa och friskvård. Personerna som ansvarar för undersökningen är Catarina Kjellerstedt, Maria Laurén och Ann Essner.

Har du, eller har du haft, flera hundar kan du besvara en enkät för varje hund. Observera att online-enkäten gäller alla hundar oavsett ras, men endast hundar som är födda 2005 eller senare.

Genom att besvara online-enkäten godkänner du att svaren som handlar om din hund får sammanställas anonymt tillsammans med enkätsvaren från andra hundägare. Resultatet från enkätundersökningen kommer att användas inom Svenska Brukshundsklubben samt att data kommer att presenteras i form av vetenskapliga rapporter med anknytning till Uppsala Universitet.

Undersökningen pågår till och med 2019-03-31.

Här hittar du enkäten.

Om du har några frågor om enkätundersökningen kan du vända dig till Ann Essner via e-post: ann.essner@neuro.uu.se