Elak eller bara klumpig?

Stock.Adobe.Com

Elak eller bara klumpig?

Hundar vet när människor är elaka mot dem med avsikt eller om de bara är klumpiga. Det visar ett experiment från universitetet i Wien.

Hundar tillhör den lilla gruppen av djur som kan klassificera mänskligt beteende och förstå avsikter. Hittills har bara schimpanser, kapucinapor och grå papegojor kunnat skilja mellan mänsklig grymhet och inkompetens i försök.

Forskargruppen från Wien testade 96 hundar i två olika scenarier. I båda fallen satt en forskare i en bur och mellan människa och hund fanns en genomskinlig skärm med hål i nosnivå. I det första scenariot stack forskaren i snabb takt ut korvbitar genom hålet, men drog med flit tillbaka dem innan hunden hann ta dem. I det andra scenariot låtsades forskaren vara klumpig och tappa korvbitarna när hon skulle sticka ut dem genom hålet. I båda fallen fick hundarna sedan vänta i 30 sekunder innan de fick en korvbit.

Resultatet visade att hundarna hade mer tålamod med de ”klumpiga” människorna. När korvbitarna däremot ”grymt” undanhölls, strövade hundarna oftare runt i rummet. De tappade intresset snabbare och dröjde sig oftare kvar hos försöksledaren, som stod på andra sidan av rummet.

Enligt studien var det ”konsekventa skillnader” mellan de olika scenarierna. Forskarna menar därför att resultaten bevisar att hundar kan skilja mellan liknande handlingar (som leder till samma resultat), men som är förknippade med olika avsikter.

(Källa: Nachrichten)