Dödlig sjukdom för tikar

Pressbild

Dödlig sjukdom för tikar

Precis som kvinnor lider tikar av sjukdomar kopplade till deras kön. En vanlig och och i värsta fall dödlig sjukdom är livmoderinflammation som drabbar var fjärde tik innan tio års ålder. Högst risk att drabbas har hundraserna berner sennen och rottweiler.

Tikar lever längre än hanhundar, trots att tikar oftare går till veterinären. En anledning till fler veterinärbesök är en diagnos som sticker ut och som enbart drabbar tikar – livmoderinflammation. Sjukdomen kan vara dödlig och kräver snabb behandling, men de flesta tikar blir friska igen efter operation där äggstockar och livmoder tas bort.

Drabbade tikar blir snabbt dåliga och sjukdomen kan kräva akut behandling. Symtom på livmoderinflammation kan vara variga, brunröda, illaluktande flytningar (vissa tikar får dock inte flytningar), att tiken dricker och kissar mer än vanligt, men också mer generella symtom som sänkt allmäntillstånd, minskad aptit och diarréer. Tjugofem procent av alla tikar drabbas och dödligheten ligger runt tre, fyra procent.

Att kastrera sin tik är i dagsläget den enda vägen att undvika sjukdomen.
Livmoderinflammation är vanligast hos vissa raser samt hos medelålders och äldre hundar. Högst risk har hundraserna berner sennen och rottweiler där hälften av tikarna drabbades före tio års ålder. Andra högriskraser är långhårig collie, cavalier king charles spaniel, golden retriever och engelsk cocker spaniel.

Agrias SKK forskningsfond har under årens lopp bidragit till flera projekt om livmodersinflammation. Läs mer här:
Livmoderinflammation hos hund – Agria Djurförsäkring