Djur måste lämnas kvar vid gränsen

Bild: Adobe iwavephoto

Djur måste lämnas kvar vid gränsen

På grund av de krav som råder för införsel av djur tvingas många flyktingar från Ukraina att lämna kvar sina djur vid gränsen. Nu lättar flera EU-länder på reglerna, trots att Ukraina är ett högriskland för rabies.

Kraven som finns när man tar in ett husdjur inom EU är att det ska vara vaccinerat, chipmärkt och ha genomgått test om tillräckliga antikroppar mot rabies. Det finns även krav på hur dokumentationen ska se ut – och att det ska föranmälas. Något som har gjort att många har behövt lämna kvar sina djur vid gränserna, rapporterar Dagens Nyheter.

PETA (People for the Ethical Treatment of Animals) och flera andra djurorganisationer jobbar för att hjälpa de drabbade djuren i Ukraina.

– Ukrainska flyktingar och deras djurkamrater är försvagade och rädda, och de behöver så mycket stöd de kan få, säger Ingrid Newkirk, medgrundare av Peta, i ett pressmeddelande.

Nu har ett flertal länder lättat på reglerna, bland annat Polen, Ungern och Rumänien.

I Sverige har Djurens Rätt och flera andra djurorganisationer startat insamlingar tänkta att gå till transporter, veterinärvård och mat. Statens jordbruksverk ser nu över vilka åtgärder som behöver göras för att inte få in rabies och andra sjukdomar i Sverige.

– Vi behöver ha en lösning på plats så snabbt vi bara kan, säger Lotta Hofverberg, chef på smittbekämpningsenheten vid Jordbruksverket till TT. Vi släpper inte in hundar med oklar rabiesstatus fritt i landet. Det vi jobbar för är att den här risken ska minimeras.