Din hund försöker prata med dig

Foto: SasaStock / Adobe Stock

Din hund försöker prata med dig

Tidigare trodde man att hundars minspel skiftade automatiskt utifrån deras känslotillstånd. Men enligt nya rön använder de medvetet olika ansiktsuttryck för att kommunicera med oss människor.  Trots de anatomiska skillnaderna kan hundar tolka vårt minspel och utifrån det förstå hur vi känner.

Studien gick till på så vis att hundarna sattes i en situation där en godisbit visades för dem samtidigt som en människa antingen stod vänd med ryggen mot hunden eller med uppmärksamheten riktad mot hunden. Samtidigt filmades hundens ansikte.

Slutsatsen man drog när man tittade på filmerna var att hundarna reagerade olika beroende på om de såg människans ansikte eller inte. När hundarna kunde se människans ansikte så gjorde de många fler olika ansiktsuttryck och ljud. Bland annat lyfte de på ögonbrynen och visade tungan mer frekvent.

Läs mer om studien här.  

(Källa: Agria)