Din hund är inte så gammal som du tror

Funny Golden retriever in sunny autumn park

Din hund är inte så gammal som du tror

Åtminstone om man ska lita på forskarteamet på University of California i San Diego, som tittat på ett nytt sätt att räkna på hundars biologiska klocka jämför med människans.

Enligt forskarna ska man alltså inte räkna med att ett hundår motsvarar sju människoår. För att räkna ut hundens ”nya” ålder behöver du en miniräknare med en knapp som det står ln på.
Gör så här: skriv in hundens ålder, tryck på ln. Multiplicera talet du får fram med 16 och lägg sedan till 31.
Då visar det sig plötsligt att en tvåårig hund i själva verket är 42 år gammal och och femåring 56,8, medan en tioårig hund är 67,8 år.
Läs mer här.