Det finns inga farliga hundraser

Bild: Adobe Mary Swift

Det finns inga farliga hundraser

Mänskligt beteende och olämpliga hundägare är en nyckelfaktor vid alla typer av attacker och aggressivitet från hundarnas sida visar en forskningsrapport från Brittiska veterinärförbundet, BVA.

Forskningsrapporten har tagits fram på uppdrag av den brittiska regeringen och innehåller förslag på åtgärder för att minska förekomsten av hundattacker och främja ansvarsfullt hundägande. Rapporten kastar tvivel över uppfattningen att vissa hundraser skulle vara farliga i sig och utgöra en större risk för allmänheten än andra raser. Det gäller bland andra pit bull-terrier och dogo argentino. Några bevis eller statistik på att så skulle vara fallet kunde rapportförfattarna inte finna.

I stället framhålls mänskligt beteende och olämpliga hundägare som en nyckelfaktor vid alla typer av attacker och aggressivitet från hundarnas sida. Specifik lagstiftning som skulle omfatta vissa raser tjänar alltså inget syfte. I Storbritannien finns en sådan lag, Dangerous Dogs Act, och då och då diskuteras även i Sverige att liknande lagar införs.

Brittiska veterinärer har länge argumenterat för att ta bort Dangerous Dogs Act, och resultatet av forskningsrapporten välkomnas därför av BVA och flera stora djurorganisationer i Storbritannien. Alla hundar kan bli farliga, framhåller BVA.

(Källa: Veterinärmagasinet/BVA)