Därför tar vi farväl av vår hund

Stock.adobe.com

Därför tar vi farväl av vår hund

En nyligen genomförd studie från The Dog Aging Project har kartlagt orsakerna till att hundägare väljer att avliva sina husdjur. Forskning visar att sjukdom var den vanligaste anledningen och att smärta samt lidande var de främsta orsakerna bakom det tunga beslutet.

Under 2021 samlades data in från 2 570 hundägare vars hundar hade avlidit, för att undersöka hur sjukdomssymtom, åldersrelaterade förändringar och livskvalitet påverkar beslutet att avliva.

Majoriteten av hundarna, 85,4 procent, avlivades medan endast 14,6 procent dog utan inblandning av veterinär. Forskningen visar att sjukdom var den vanligaste anledningen till dödsfall, och smärta samt lidande var de främsta orsakerna till att avlivning valdes. Intressant nog fann studien att äldre hundars livskvalitet ofta var den avgörande faktorn för avlivning, snarare än deras faktiska ålder.

Undersökningen avslöjar även det djupare emotionella bandet mellan hundägare och deras djur. Allt fler betraktar sina hundar som fullvärdiga familjemedlemmar, vilket gör förlusten av ett djur särskilt påfrestande. Denna insikt är viktig för veterinärer, som ofta stöttar hundägare genom dessa emotionellt laddade beslut.

Resultaten från The Dog Aging Project bidrar till en bättre förståelse för de faktorer som påverkar avlivningsbeslut och kan leda till förbättrade riktlinjer för veterinärer. Det understryker även vikten av ytterligare forskning för att utforska andra potentiella faktorer som kan påverka avlivningsbeslut och livskvalitet hos äldre hundar.