Därför ska du leka med hunden

Stock.adobe.com

Därför ska du leka med hunden

När hundar mår bra vill de leka och uppmuntrar vi dem till lek mår de ännu bättre. Att klappa och leka med våra hundar gör också att vi människor får en välbehövlig dos av oxytocin ”må-bra-hormonet”.

Att det är oerhört viktigt för hundar, och även andra djur att leka, råder det ingen tvekan om, enligt Per Jensen, professor i etologi vid Linköpings universitet. Även om leken kostar både i tid och energi, prioriterar hundarna den.

Nu kämpar forskarna med att ta reda på vilken funktion leken har. Tidigare har man trott att det handlar om att till exempel träna upp motorik eller jaktförmåga. Men mycket lite av forskningen stödjer den teorin.

– Nu lutar det mer åt att det handlar om att etablera och befästa sociala relationer, säger Per Jensen.

Det har också visat sig att domesticerade djur ofta leker mer, kanske för att de känner sig tryggare. Relationen mellan människa och hund är unik i djurvärlden. Det är också en anledning till att Per Jensen i sin forskning, utgår från att leken i första hand handlar om att utveckla relationer och knyta sociala band.

Han tror mest på teorin att leken handlar om kognitiv stimulering, hur hjärnan tar in, lagrar och plockar fram och bearbetar information, för att utveckla omvärldsförståelse, men också för att upprätthålla fungerande sociala strukturer.

Hundar leker mycket även långt upp i åren och de leker mer än gärna med oss människor, något som faktiskt också gör dem unika.

– Det är faktiskt den enda arten där man har belägg för att djur aktivt leker med en annan art i en ömsesidig lek. Forskningen har också visat att lek kan stärka relationen mellan ägare och hund. Att leka med sin hund är mycket viktigare än många tror, säger Per Jensen.

I framtiden kan leken också få betydelse för djurens välfärd. Forskargruppen har till exempel ett nära samarbete med Hundstallet. Per Jensen hoppas att det i framtiden ska bli möjligt att testa en form av ”lekterapi” för att få hundarna att må bättre genom att införa lekstunder med jämna mellanrum. De ska fungera som en frizon där hundarna får vara glada och släppa stress.

(Källa: forskning.se)