Därför har större hundar kortare livstid

Stock.adobe.com

Därför har större hundar kortare livslängd

Nu har forskare för första gången funnit en förklaring till varför större hundar har kortare livslängd än mindre – selektiv avel för storlek har gjort stora raser mer mottagliga för cancer.

Forskare vid University of Adelaide undersökte orsakerna till skillnader i livslängd hos 164 hundraser, allt från chihuahua till grand danois och för första gången funnit en förklaring till varför större hundar har kortare livslängd än mindre .

– När vi analyserade datauppsättningarna upptäckte vi att större hundar var mer benägna att dö i cancer i yngre ålder jämfört med mindre hundar, säger Dr Jack da Silva från University of Adelaides School of Biological Sciences.

Större hundar åldrades inte nödvändigtvis snabbare än de mindre raserna, men forskningen visade att när rasens genomsnittliga kroppsvikt ökade, ökade också antalet fall av cancer.

– Vi tror att förhållandet mellan en hunds kroppsstorlek och dess livslängd kan orsakas av en evolutionär eftersläpning i kroppens cancerförsvar. Den kan inte hålla jämna steg med den snabba och senaste selektiva aveln av större hundar, säger Jack da Silva.

Utveckla cancerbekämpande gener

Även om resultaten av denna undersökning kan vara oroande för ägare av stora hundar, förutspår forskarna att större raser kommer att avlas fram för att få utvecklade cancerbekämpande gener.

– De flesta av de cirka 400 hundraser vi känner till i dag har etablerats under de senaste 200 åren. Större hundar har inte haft tid att utveckla bättre cancerförsvarsmekanismer för att matcha deras storlek. Det kan fortfarande hända, men det kan påverka fortplantningen, säger Jack da Silva.

Han förutspår att större raser kommer att anpassa sig och förlänga sin livslängd, men att det är mer sannolikt att de kommer att få mindre kullar i framtiden.

– Det kan antingen ske naturligt eller genom selektiv avel, om människor fokuserar på att föda upp större hundar som har lägre cancerfrekvens och därmed längre livslängd.