Dags att ta på kopplet

Stock.adobe.com

Dags att ta på kopplet

Nu är det dags att ta på kopplet. Under perioden 1 mars till 20 augusti måste du hålla din hund under extra stor uppsikt ute i naturen. Lagen finns för att skydda vilda djur under den tid på året när de får sina ungar. Det är till och med straffbart om hunden förföljer vilda djur.

Det innebär inte automatiskt att hunden måste vara kopplad, men du behöver ha sådan kontroll över din hund att det motsvarar ett osynligt koppel. Lagen finns till för att förhindra att hundar stör eller jagar vilda djur under den tid på året när de får sina ungar. Under resten av året ska du förhindra att din hund driver eller förföljer vilt om den inte används i jakt. Det innebär att du får ha den lös inom synhåll om du har en hund som alltid kommer på inkallning.

Det kan även finnas lokala regler om koppeltvång och regler i skyddade områden, exempelvis är det alltid koppeltvång i nationalparker. De lokala reglerna för varje kommun hittar du hos aktuell kommun. Reglerna för naturreservat hittar du hos Länsstyrelsen, det brukar även finnas informationstavlor i reservaten.

Hur du får hålla hund regleras på flera ställen, bland annat i lokala ordningsregler, jaktlagstiftningen och lagen om tillsyn över hundar och katter (tillsynslagen).Som hundägare är det du som ansvarar för att känna till vilka lagar och regler som gäller kring din hundhållning samt att följa dem.