Dags att ansöka om utställning 2021

Dags att ansöka om utställning 2021

Det krävs framförhållning om man har för avsikt att arrangera en utställning. Så redan i sommar är det dags att skicka in ansökan för utställningar 2021.

Sedan 2018 gäller att man ska ansöka om att få arrangera officiella utställningar redan två år i förväg. Det betyder att för utställningar som ska arrangeras under 2021 ska ansökningar ha inkommit till kansliet senast 1 augusti i år, 2019.

Läs mer om det här.