Thaut Images, Adobe

Thaut Images, Adobe

Covid-19 påvisat hos svensk hund

Hundar med covid-19 har tidigare rapporterats i andra länder men i juli 2021 testades även en svensk hund positiv.

Hunden i fråga undersöktes och behandlades på djursjukhus på grund av luftvägssymtom och prover från hunden analyserades vid Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) som ett led i en smittspårning eftersom de personer som hade haft hand om hunden, samt en ur djursjukhusets personal som vårdade hunden, hade insjuknat i Covid-19.

Hundens symtom var kortvariga, den har tillfrisknat och sjukdomssymtomen bedömdes inte bero på coronainfektionen, även om en lindrig virusinfektion inte kunde uteslutas.

– Trots positivt provsvar går det dock inte att säga huruvida hunden har spelat en roll som smittspridare från djurhållare till personalen i fråga. Hundar anses endast måttligt mottagliga för SARS-CoV-2-infektion och det finns inga rapporter där smittspridning från hund till andra djur eller människor har dokumenterats. Den största risken för smittspridning finns fortfarande i första hand mellan människor, säger statsepizootolog Karl Ståhl, SVA.

För att förebygga smittspridning mellan människa och djur är den allmänna rekommendationen att man vid kontakt med husdjur, inklusive produktionsdjur och hästar, följer normala hygienrutiner. Handtvätt med tvål och vatten före och efter kontakt med djur är en bra grund som är extra viktigt om man är sjuk. Sjuka djur bör som en allmän princip hållas hemma och skilda från andra djur så långt möjligt.

Läs mer om djur och covid-19 på SVA.se