Bruno söker efter vattenläckor

Foto: Maria Johannessen

Bruno söker efter vattenläckor

Med hjälp av en sökhund ska läckor i vattenledningsnätet hittas. Tjörn är först i landet att delta i pilotprojektet.

Susanne Kihl som arbetar med olika tjänstehundar håller just nu på med att specialutbilda sin hund Bruno att söka efter vattenläckor.

Testprojektet har pågått i några månader och så snart Susanne känner sig säker på att hunden har en fullgod träffsäkerhet kommer projektet att övergå till att bli ett mer reguljärt verktyg för att söka av vattenledningsnätet, tillsammans med andra verktyg och digitala metoder.

Nu utvecklas med projektet med nya och fler övningssträckor.

– Vi är fortfarande i ett testprojekt även om det känns och ser väldigt bra ut. Hunden känner skillnad på vattenledningsvatten och annat vatten ute i naturen, säger Susanne Kihl.

– Vi måste spara vatten och vi jobbar på flera fronter för att minska läckaget i vårt ledningsnät. En sökhund är kanske okonventionellt, men verkar vara både ett effektivt och miljövänligt sätt att hitta vattenläckor i ledningsnätet, säger David Andersson, avdelningschef VA, Tjörns kommun.