Bråk om husdjur vid separation ökar

Pressbild

Bråk om husdjur vid separation ökar

När en relation tar slut uppstår det ofta starka känslor kring var hunden eller katten ska bo. Nära 100 000 svenskar har hamnat i konflikt om sina husdjur vid en separation och många har dålig koll på vad som faktiskt gäller juridiskt.

När två personer väljer att separera är det många praktiska saker som behöver hanteras, vilket också tenderar att leda till konflikt. En ny Novus-undersökning från Familjens Jurist visar att var femte person (18 procent) har hamnat i konflikt efter själva separationen, och jurister märker av att det blir vanligare med konflikter om husdjur. Hela sju procent, vilket motsvarar ungefär 100 000 svenskar, har hamnat i konflikt om sina husdjur.

– I takt med att allt fler skaffar husdjur blir det också fler konflikter om dem när man inte längre ska leva tillsammans. Många tror att man har rätt till gemensam vårdnad, precis som för barn, vilket kan vara en anledning till att konflikterna ökar. Det kan låta konstigt, men husdjur ses faktiskt som en ägodel i lagens ögon, även om vi ser dem som en del av familjen, säger Susanne Edlund, jurist på Familjens Jurist.

Undersökningen visar också att fler än var tredje person (35 procent) tror att man kan ha delad vårdnad om ett husdjur, vilket inte stämmer. Husdjur ingår i en bodelning vilket innebär att om man äger husdjuret tillsammans, eller om det skaffats gemensamt, behöver man komma överens om vem som ska vara ägare efter separationen.

Vanligtvis köper den ena parten ut den andra, men man kan också komma överens om att bägge ska vara ägare gemensamt, det vill säga äga hunden till hälften vardera varvid man kan träffa avtal om hur vårdnaden av hunden ska fördelas mellan parterna.

– Precis som med många andra frågor, som boende och eventuell vårdnad av barn, är det bäst om man pratar med varandra om vad som händer med husdjuret innan man separerar. Kommer man överens om att man vill ha ett varannan vecka-upplägg med hunden eller katten när det tar slut är det absolut fullt möjligt, men då behöver det beslutet vara ömsesidigt eftersom man inte har stöd i lagen för det, säger Susanne.

Juristens tips

  • Bestäm vem som är ägaren innan ni skaffar ert husdjur. Det bästa är att ha en dialog med sin partner redan innan man köper en hund eller katt om hur man ska göra med ägandeskapet. Står ni båda som ägare, eller köper husdjuret gemensamt, kan ni behöva komma överens om hur ni ska dela upp ägandet vid en separation. Är en person mer drivande kan det vara bra om den både köper och står som ensam ägare till husdjuret. Detta för att se till att ägaren får fullt ägande vid en eventuell bodelning. Är man gift kommer man dock, enligt huvudregel, behöva ersätta den andra parten för hundens motsvarande värde.
  • Sätt husdjurets välmående före er konflikt. Det är lätt att bli oense vid en separation, det är mycket känslor, och ofta mycket logistik som ska redas ut. Även om det är jobbigt bör ni tänka på husdjurets bästa. Det kan vara att man delar på ägandet och har ett gemensamt upplägg, beslutar att den ena som har tid för husdjuret tar över ägandet, eller inser att det bästa alternativet är att låta husdjuret få en ny ägare.
  • Skriv ett äktenskapsförord. Om man är gift och känner sig osäker är det bäst att skaffa ett äktenskapsförord. Då får man möjlighet att reglera ägandet av husdjuret, och kan göra det till enskild egendom. Det innebär att man inte räknar in husdjurets värde vid en bodelning, och säkerställer att husdjuret endast tillhör ägaren vid skilsmässa. Om man inte är gift går det att istället skriva ett samägandeavtal om man vill att husdjuret ska få ”delad vårdnad” vid en separation.

Undersökningen har genomförts av Novus på uppdrag av Familjens Jurist. Syftet är att undersöka den svenska allmänhetens inställning till olika juridiska frågor. Undersökningen är genomförd via webbintervjuer i Novus slumpmässigt rekryterade och representativa Sverigepanel. Totalt gjordes 1 037 intervjuer mellan 25 – 30 augusti 2023.