Bra uppslutning när berger picard beskrevs

Bra uppslutning när berger picard beskrevs

Lena Svartholm i Alingsås var med när sex stycken berger picard och en belgisk vallhund malinois beskrevs på Sosu BK den 25 maj. Så här skriver Lena till Brukshunden:

”Beskrivare var Annmarie Maeland, hon har tidigare beskrivit och dömt picarder. Utöver de picarder som beskrevs var det åtta stycken som besökte klubben. Då det idag finns cirka 65 picarder i Sverige betyder det att 20 procent av populationen fanns på plats! Av de 14 var sex svenskfödda och åtta importerade.
Alla beskrivna hundar fick godkänd exteriör. Efter beskrivning var det fika och Anders Hallgren höll en kortare föreläsning. Flera av ägarna vill även gå MT; då det idag inte finns några korade picarder hade det varit roligt om de nybeskrivna kan ändra på det.
”Picardträffen” var uppskattad och det bestämdes att vi picardägare ska ha en träff per år med olika aktiviteter. Viktoria Arehult var flitig fotograf under dagen, det tackar vi för!”

Tips! I nästa nummer av Brukshunden kan du läsa mer om picard och briard.