Blå Stjärnan hjälper Ukrainaflyktingar

Bild: Pontus Ljunghill

Blå Stjärnan hjälper Ukrainaflyktingar

En stor skillnad jämfört med tidigare flyktingvågor till Sverige är att folk som flyr från Ukraina har med sig sina sällskapsdjur Svenska Blå Stjärnan är på plats vid färjeterminalen i Nynäshamn och Karlskrona. Uppdraget: hjälpa människor som flyr och deras djur.

Enligt Jordbruksverket har mellan 4 och 10 procent av de som flyr Ukraina med sig sällskapsdjur. En del av flyktingarna tar sig via båt från Polen till någon av färjeterminalerna i Nynäshamn eller Karlskrona. Svenska Blå Stjärnan är på plats på båda ställena. Uppdraget är att hjälpa Jordbruksverket, som har veterinärstationer på plats.

På veterinärstationerna undersöks djuren från Ukraina och ID och dokumentation om rabiesvaccination gås igenom, riskbedömningar görs och en del djur id-märks. Det vanliga är sedan att djuren hamnar i så kallad hemisolering. Ibland kan det också bli fråga om ”isolering under officiell tillsyn” – det innebär att hunden eller katten hamnar i karantän på en anläggning som Jordbruksverket upphandlat tjänster från.

Blå Stjärnans uppgift är att hjälpa flyktingar med sällskapsdjur att fylla i nödvändiga blanketter från Jordbruksverket och dela ut viktig information. I Svenska Blå Stjärnans tält, som ligger intill veterinärstationen, kan flyktingar och deras djur ta igen sig och få frukt, godis, dryck och fika. Där finns också foder till hundar och katter.

– En sak som är annorlunda med den här insatsen jämfört med tidigare vi varit med på är att vi möter människor som flytt från ett krig. Vi behöver tänka på deras upplevelser och se till att det verkligen går smidigt och känns så positivt som möjligt för alla, säger Eva Ladberg, utbildningskonsulent på Svenska Blå Stjärnan och kontaktperson gentemot Jordbruksverket.

Hon tycker det är rätt beslut att låta flyktingar från Ukraina få ta med sig sina sällskapsdjur.

– När man är på plats vid färjeterminalerna kan man verkligen se att djuren betyder mycket för tryggheten för de som flytt, inte minst för barnen. En del har bara tagit med sig djuren, ingen packning eftersom djuren var det absolut viktigaste att få med sig.

Svenska Blå Stjärnan vid färjeterminalen i Nynäshamn.