Assistanshundar kvar i klubben

Assistanshundar kvar i klubben

Sedan 2016 har Svenska Brukshundklubben (SBK) i uppdrag av Myndigheten för delaktighet (MFD) att kvalitetssäkra assistanshundverksamheten. Detta gör man genom att godkänna instruktörer, skapa regelverk och genomföra lämplighetester, examinationer och årsprov för assistanshundekipage.
Sedan SBK tog över uppdraget har en ny typ av assistanshund tagits fram, assistans för psykisk hälsa. Intresset för assistanshundverksamheten har också vuxit. Det är därför glädjande att SBK fått fortsatt förtroende att driva verksamheten vidare.