Är din hund överviktig?

Är din hund överviktig?

Är din hund överviktig? Den vanligaste anledningen till övervikt är att hunden under en längre period får i sig för mycket energi i förhållande till vad den gör av med. Det är en hälsofara eftersom övervikt ofta har en negativ inverkan på både hälsa och livskvalitet.

Om du upplever att det är svårt att bedöma hullet på din hund så finns det vissa knep att ta till. Veterinärer använder sig bland annat av midjan, buken och revbenen som indikatorer. Det kan du också göra.

– En hund i god form har en midja som går att se ovanifrån, och en buk som smiter åt upp mot ljumsken när man tittar från sidan. För att avgöra hull är det viktigt att använda både synen och att känna med händerna. Om din hund är långhårig är det extra viktigt att känna efter längs med midja och buklinje, säger Karin Eliasson, veterinär på Royal Canin.

När det gäller revbenen finns det ett trick; att använda sina egna händer som referens. Känns hundens revben som dina knogar när handen är knuten, då är djuret troligen för smalt. Känns revbenen i stället som ovansidan på din hand, kan det indikera ett bra kroppshull och god vikt. Om revbenen däremot känns gömda bakom mycket vävnad som i din handflata, är det ett tecken på att din hund är överviktig.

Kontakta gärna en veterinärklinik om du känner sig osäker på din hunds vikt. Då får du professionell rådgivning kring ditt sällskapsdjurs hälsa.