Algblomning – en potentiell livsfara för hunden

Foto: Adobe Stock

Algblomning – en potentiell livsfara för hunden

När växtplankton massförökar sig kallas det för algblomning. Det är i grunden en naturlig process, men den har under åren blivit allt kraftigare och når ofta sin topp under högsommaren. Under varma och vindstilla perioder kan vattnet bli grumligt och ett tjockt gult lager med algblomning kan ligga på ytan. Algerna kan ligga kvar allt ifrån timmar till veckor beroende på vädret.
En del algblomningar består av arter som kan vara giftiga och det är dessa som är farliga för både djur och människor. Varje år kommer det in hundar till veterinären som blivit akut sjuka efter att ha badat och lekt i vatten där det finns algblomning.

Om du misstänker att din hund har blivit algförgiftad ska du inte vänta med att åka in till veterinären, ju tidigare behandlingen kan sättas in desto bättre. Behandlingen vid algförgiftning kan skilja sig från fall till fall beroende på hur kraftig förgiftningen är samt hur påverkad hunden har hunnit bli.
Kommer hunden direkt ifrån badet, är det vanligt att veterinären försöker framkalla kräkningar för att tömma magsäcken på alger och blodprover tas för att se om det finns någon påverkan på inre organ. Hunden blir ofta inskriven på dropp och eventuell medicinering. Algförgiftning kan ge nedsatt leverfunktion och därför brukar blodprover tas både vid akutbesöket samt efter ett par veckor.

Symtom på algförgiftning
De vanligaste symtomen på algförgiftning är:

  • Orolighet/darrningar
  • Kräkningar /diarré, eventuellt blodiga
  • Bleka slemhinnor
  • Andningssvårigheter
  • Kramper