Aktiv livsstil ger modiga hundar

Stock.adobe.com

Aktiv livsstil ger modiga hundar

Ju mångsidigare aktiviteter, upplevelser och hundkamrater en hund har, desto modigare blir den i nya situationer och miljöer. Även ärftlighet är av stor betydelse.

Ljudkänslighet, rädsla för nya situationer och skygghet för exempelvis höjder eller hala ytor är vanliga beteendestörningar hos hundar. Enligt en beteendeenkät som utfördes vid Helsingfors universitet och omfattade närmare 14 000 hundar påverkas dessa icke-sociala rädslor av faktorer som anknyter till såväl hundens livsmiljö och livsstil som dess ras. Hundar vars ägare hade hobbyer som inkluderade dem och som tränade aktivt visade sig vara modigast.

Forskargruppen tittade på förekomsten av sju oönskade beteendedrag: ljudkänslighet, ängslighet, rädsla för olika underlag eller höjder, koncentrationssvårigheter och impulsivitet, tvångsmässigt beteende, aggressivitet och separationsångest. Utöver ljudkänslighet var ängslighet och rädsla för underlag och höjder mycket vanliga.

Forskarna fann en intressant koppling mellan impulsivitet, tvångsmässigt beteende och separationsångest. Hos människor är det vanligt att tvångssyndrom (OCD) och adhd förekommer samtidigt, men man har inte tidigare konstaterat samma trend hos hundar.
Skillnaderna mellan raser var betydande.

– Problemen tycks vara rätt så rasspecifika. Till exempel border collier observerades uppvisa mer kompulsivt stirrande och oftare jaga ljus eller skuggor. Dessa drag var ovanligare hos alla andra raser, konstaterar professor Lohi.

(Källa: Helsingfors universitet)