3 av 4 skaffar hund för sällskapet

Foto: stock.adobe.com

3 av 4 skaffar hund för sällskapet

Sällskap är det främsta skälet till att 3 av 4 skaffar hund. Det näst vanligaste skälet är att husse eller matte vill tävla med hunden i en hundsport. Det visar en undersökning från hundbloggen Hund24.se.

Hunden är människans bästa vän och fyller också olika funktioner för oss. Många ser hunden som ett sällskapsdjur, men det är också vanligt att den används som jakthund, vakthund, tjänstehund eller arbetar för oss på andra sätt.

För att bringa klarhet de vanligaste skälen till att skaffa hund har hundbloggen Hund24.se utfört en enkätundersökning där bland annat denna fråga har besvarats. Av de 689 hundägare som deltog uppgav 514 personer (74,6 procent av respondenterna) att de skaffade hund främst för att få sällskap. 106 (15,4 procent) svarade att hundsport var det främsta skälet medan bara en av tio uppgav andra skäl.

– Att sällskap är det främsta skälet till att hundägare skaffar hund är föga förvånande. Det som förvånar mig mest är att ganska många hundägare anger hundsport som det främsta skälet till att de skaffat sin hund, säger Sebastian Liljegren, vd för Contentsmedjan och skribent på Hund24.se.

Undersökningen genomfördes av Contentsmedjan i september 2022. Enkäten innehöll 15 frågor och. 689 hundägare besvarade frågorna. Läs hela undersökningen här.