11 miljoner till djurhälsan

Stock.adobe.com

11 miljoner till djurhälsan

Agria och SKK Forskningsfond satsar ytterligare nästan 11 miljoner kronor på utvecklingsprojekt relaterade till sällskapsdjurs hälsa. Pengarna kommer bland annat gå till kartläggning av cancer samt riskfaktorer för cancer i den svenska hundpopulationen.

Bland de nya forskningsprojekt som beviljades de högsta summorna återfinns ett treårigt projekt för att studera cancerepidemiologin i den svenska hundpopulationen.

En lika stor summa det första året, en miljon kronor, fick ett treårigt projekt vid Veterinärhögskolan, NMBU, i Norge. Här ska forskarna studera om kirurgi alltid är nödvändig vid behandling av korsbandssjukdom hos små hundar. Samma universitet beviljades även finansiering för ett tvåårigt projekt som ska utveckla ett DNA-test för atopisk dermatit hos engelsk setter och gordon setter.

Andra nya projekt är finländsk forskning för att identifiera nya epilepsigener hos labrador retriever, ett svenskt projekt för att studera effekter av fysisk aktivitet hos hund och ägare samt ett nordiskt samarbete för bättre behandling av separationsrelaterade problem hos hundar.