Stor ökning av insmugglade hundar

I år har Jordbruksverket fått in 191 ärenden, en hög siffra jämfört med de senaste åren då det totalt legat på i snitt 250 på ett helt år. Det handlar både om katter och hundar men katterna är få och det är bara hundarna som ökar.

Enligt Tjitte De Vries som är enhetschef på försöksdjur och sällskapsdjur på Jordbruksverket är det en markant ökning. De har även sett ett större antal hundar per ärende i början av året.

Det är för det mesta Tullverket som upptäcker hundar som tas in illegalt i Sverige på olika sätt, ibland i lådor i lastbilar med liten tillgång till mat och vatten. Jordbruksverket beslutar om exempelvis avlivning eller isolering.

En snabbanalys av Tjitte De Vries pekar på att det är de stängda gränserna, till följd av migrationsproblematiken, som har gjort att fler hundar har upptäckts just i år.

Det är ofta populära rashundar som exempelvis fransk och engelsk bulldog som upptäcks vid gränsen, och de är ofta beställda enligt Tjitte De Vries. Det är stort tryck efter dessa hundraser. Och det går snabbt att få fram dem genom illegal införsel. Jordbruksverkets mål är att döda smuggelmarknaden genom att komma fram med bättre information.

Den viktigaste orsaken till att Jordbruksverket vill stoppa smugglingen är risken för smittor, där den allvarligaste är rabies eftersom den även kan smitta människor.

 

Källa: sverigesradio.se, 2016-06-28