Stiftelsen Djursjukhus i Stor-Stockholm ger totalt 3,7 miljoner till forskning om hundsjukdomar

Stiftelsen Djursjukhus i Stor-Stockholm ger 2,3 miljoner kronor till forskningsprojekt om allergivaccinering mot hudsjukdom hos hund
 
Atopisk dermatit är en kroniskt kliande, allergiorsakad hudsjukdom som drabbar många hundar, ofta i unga år. Ett alternativ till livslång läkemedelsbehandling av symptomen med biverkningsrisker och påtagligt påverkad livskvalitet är ”allergivaccinering”.  Man kan framkalla tolerans mot det allergiframkallande ämnet genom vaccinering vilket kan ha en botande effekt. Alla individer utvecklar dock inte tolerans. Idag saknas dock objektiva metoder och biomarkörer för att under behandlingens gång mäta toleransen och värdera behandlingseffekter. Syftet med studien är att ta fram sådana metoder för att bland annat kunna undvika att djur utan förmåga till toleransutveckling i onödan utsätts för den årslånga behandlingsproceduren.
 
− Vi är mycket tacksamma för finansieringen till den här angelägna forskningen, säger docent Helene Hamlin, som driver projektet tillsammans med Kerstin Bergvall, institutionen för kliniska vetenskaper, SLU.
Stiftelsen Djursjukhus i Stor-Stockholm startade hösten 2015 en process för egen utlysning av forskningsmedel. Medlen ska gå till patientnära klinisk forskning som görs i samarbete mellan veterinärer vid AniCura Djursjukhuset Albano, AniCura Regiondjursjukhuset Bagarmossen eller AniCura Gärdets djurklinik och seniora forskare vid Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap, Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU).
 
− Stiftelsen Djursjukhus i Stor-Storstockholm stödjer forskning som förbättrar djursjukvården för hund och katt. Det är särskilt angeläget då det gäller en så vanlig sjukdom där framsteg kan komma många djur till godo, säger Stiftelsens ordförande Per-Arne Rudbert.
 
Studien genomförs i samverkan med Anicura Regiondjursjukhuset Bagarmossen, klinikveterinär Sabine Osmar Vitalich.
 
− Vi är glada för att genom medverkan i studien få kompetensutveckling bland våra medarbetare och därmed kunna erbjuda mer kvalificerad vård inom området dermatologi , säger verksamhetschef Karin Ronander, AniCura Regionsjukhuset Bagarmossen. 
 
Stiftelsen Djursjukhus i Stor-Stockholm ger 1,4 miljoner kronor till forskning om hjärtsjukdom och aminosyran taurin hos hund
 
Dilaterad kardiomyopati (DCM) är en av de vanligaste hjärtsjukdomarna hos hund och leder i princip alltid till hjärtsvikt och dödsfall. Det finns dock en form som kan gå tillbaka och som verkar ha en koppling till låga blodkoncentrationer av aminosyran taurin. Hundar inom vissa raser, som t ex cocker spaniel rasen kan ha en bristande förmåga att själva producera tillräcklig mängd taurin.
 
Syftet med studien är att undersöka om svenska cocker spaniels generellt har låga nivåer av taurin och om låga taurinnivåer kan kopplas till nedsatt hjärtfunktion.
 
− Vi tittar också på om eventuella tecken på DCM hos drabbade hundar kan försvinna om taurinhalten i blodet justeras genom extra taurintillförsel. Det finns preliminära studier som tyder på detta. Stort tack till Stiftelsen som stödjer den här forskningen! säger docent Ingrid Ljungvall, institutionen för kliniska vetenskaper, SLU.
 
− Att undersöka möjligheter till ny behandling av DCM är ett angeläget projekt för oss, säger Stiftelsen Djursjukhus i Stor-Stockholms ordförande Per-Arne Rudbert.
 
Studien genomförs i samverkan med docent Anna Tidholm och veterinär Karin Kriström på Anicura Djursjukhuset Albano.
 
– Vi är mycket positiva till att vi får möjlighet att medverka till utveckling av hjärtdiagnostik och behandling i den här studien, säger verksamhetschef Karin Ronander på Djursjukhuset Albano. 
 
 ”Hundar inom vissa raser, t ex cocker spaniel som på bilden, kan ha en bristande förmåga att själva producera tillräcklig mängd taurin”. 
Källa: Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap