Spindeldiagrammen

Här kan ni se diagrammen i sin helhet med förklarande text. Den gröna linjen representerar medelvärde och innanför betyder mindre än och utanför är mer än medel. Vissa egenskaper är mer önskvärda att ha mer än medel som tex lek, däremot är det mer negativt att ligga över medel på tex rädslor. Observera att antalet beskrivna hundar per ras varierar och att medelvärde inte säger något om spridningen inom rasen.

Nedan har du länkar till diagrammen. 

Malinois mot rasmedel

Malinois mot bruksmedel

Riesen sv mot rasmedel

Riesen sv mot bruksmedel

Schäfer mot rasmedel

Schäfer mot bruksmedel