Smärta hos hundar med atros

Många hundar drabbas av atros, men det är oftast svårt att uppskatta hur ont de har. Vid Uppsala universitet, institutionen för neurovetenskap, har fysioterapeuten och forskaren Ann Essner arbetat med att utveckla metoder för att undersöka smärta och smärtrelaterad funktionsnedsättning vid rehabilitering av hundar med artros.

Artrossmärta som inte upptäcks eller som inte avtar över tid, riskerar att utvecklas till kronisk smärta. Kronisk smärta är mer svårhanterad än akut smärta och påverkar hundarnas livskvalitet på ett negativt sätt. Därför behövs fler giltiga och pålitliga metoder för att undersöka smärta och smärtrelaterad funktionsnedsättning vid rehabilitering av hundar med artros.

I samarbete med ett antal hundägare har Ann Essner använt två smärtformulär (Helsinki Chronic Pain Index) och (Canine Brief Pain Inventory) som utvecklats för att undersöka hundars smärta och smärtrelaterade funktionsnedsättning vid naturligt uppkommen artros.

Syftet med det aktuella projektet har bland annat varit att studera mätegenskaperna hos smärtformulären på en grupp hundar med naturligt uppkommen artros och som remitterats till sjukgymnast för djurrehabilitering. Dessutom har projektet undersökt hur hundägarna har uppskattat smärta, kroppsfunktion och aktivitet hos hundar med artros i jämförelse med friska hundar.

Resultat visar att klinisk friska hundar hade signifikant lägre poäng jämfört med hundar med naturligt uppkommen artros. Vid skattning av smärtintensitet svarade 26 procent av hundägarna att deras hundar inte hade någon smärta. Trots att 75 procent av hundarna med artros stod på behandling med antiinflammatoriska läkemedel uppvisade 58 procent kroniska smärtbeteenden. Majoriteten av hundarna i studiegruppen är i behov av funktionell fysioterapeutisk träning.

Mer forskning krävs för att hjälpa hundar med atros att få lämplig smärtlindring.

Källa: agria.se

Fotograf: Tessan Skytt, bildlån från Fysioterapi.se)
Ann Essner är den första fysioterapeuten i Sverige som har blivit doktor i fysioterapi med inriktning mot djurrehabilitering. Hon är dessutom en av omkring tio i hela världen.

Titel på Ann Essners avhandling:

On assessment methods related to pain in dogs with osteoarthritis (Uppsala universitet, 2018).

Källa: fysioterapi.se