Skicka in hundens fästingar till SVA!

Statens veterinärmedicinska anstalt vill ha hjälp med att kartlägga hur den fruktade sommarplågan brer ut sig allt längre norrut. Fästingarnas utbredning påverkas av klimatförändringarna.

Brukar du mosa sönder de fästingar du hittar på hunden? Nu vill Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) istället att du skickar in fästingarna med post till deras forskare.

Det är enbart fästingar norr om Dalälven man är intresserad av, orsaken är att fästingarnas utbredning påverkas av klimatförändringen och den går fortare i norr än i övriga världen enligt SVA.

Fästingen får gärna ha suttit på antingen djur eller människor, de kommer att artbestämmas och analyseras för att se om de bär på smittor skriver SVA på sin hemsida.

 

Enligt SVA finns det många olika blodsugande fästingarter som kan överföra infektioner till människor, djur och fåglar.

Kända sjukdomar som identifierats hos djur eller människa är anaplasmos (betesfeber), babesios (sommarsjuka), borrelia och fästingburen encefalit/hjärnhinneinflammation (TBE).

Den nordliga utbredningen av den vanliga fästingen ökar och förväntas öka i norden.

Insamlingen är en del av ett större forskningsprojekt (CLINF) som fokuserar på att undersöka klimatförändringens effekt på den geografiska spridningen för infektionssjukdomar i norden och Ryssland.

Forskarna vill att insamlade fästingar skickas via post i väl försluten plastpåse, i folie, eller i ett rör eller burk med lock.

Fästingen får vara levande eller död. Flera exemplar får skickas in. Först ska man dock fylla i ett formulär på SVA:s websida med olika uppgifter om sitt fynd. Glöm inte märka förpackningen med samma kod som du själv skriver in på webben, uppmanar SVA. Insamlingen pågår till den sista oktober.

Källa: sva.se