Se din hund i ögonen och må bra!

Har du också hört att man ska undvika att titta sin hund i ögonen eftersom det kan uppfattas som en hotsignal? Ibland påstås det bero på att ögonkontakt är en aggressiv signal nedärvd från vargarna.
 
Men den som följer forskningen vet att hundar tvärtemot detta påstående gärna tittar oss i ögonen, inte minst för att få information om var vi har vår uppmärksamhet. Detta visar en ny japansk undersökning publicerad i Science. Där kan man läsa att ögonkontakt inte bara är naturligt för hundar – det är rentav en viktig del av att stärka de sociala banden och utlöser en fysiologisk reaktion hos både hunden och ägaren. Den japanska forskargruppen studerade hundar och deras ägare i en ostörd situation, där de fick interagera fritt. Enda restriktionen var att ägaren skulle undvika direkt fysisk kontakt med hunden. Man mätte hur mycket tid de ägnade åt att se varandra i ögonen. Efter sessionen fick både ägare och hund lämna urinprov, utifrån vilket man analyserade mängden oxytocin som frisatts. Oxytocin är allmänt känt som ”må-bra-hormonet”, eftersom det leder till en känsla av lugn och välbehag. Det visade sig att de som hade mest ögonkontakt hade högst oxytocinnivå i urinet. Detta gällde både hundar och människor. Man noterade även en ”positiv loop” – ögonkontakt ledde till högre oxytocin, som i sin tur ledde till att hunden och människan hade ännu mer ögonkontakt.
Forskarna studerade också socialiserade vargar och deras skötare, men där hittade man inte motsvarande effekt. Detta stärker tesen att hunden under domesticeringen utvecklat förmågan att knyta an till sin ägare och att det avspeglar sig i hormonfrisättningen.
Så se människans bäste vän i ögonen och må bra!
Källa: Per Jensen, etologiprofessor vid LiU – http://tamhund.blogspot.se, 2015-11-06