Regelrevidering rallylydnad

Här är de nya/ändrade skyltarna som kommer att gälla from 1 januari 2017.

Även momentbeskrivningarna som kommer börjar gälla 2017 finns att läsa, för samtliga moment.

Dessa finner du här: http://brukshundklubben.se

 

Nybörjarklass

rallylydn_skylt_nyb-kl_118rallylydn_skylt_nyb-kl_131

rallylydn_skylt_nyb-kl_132 rallylydn_skylt_nyb-kl_133

 

Fortsättningsklass

rallylydn_skylt_forts-kl_207 rallylydn_skylt_forts-kl_216 rallylydn_skylt_forts-kl_218 rallylydn_skylt_forts-kl_219 rallylydn_skylt_forts-kl_220

 

 

Avancerad klass

rallylydn_skylt_avanc-kl_314 rallylydn_skylt_avanc-kl_315

rallylydn_skylt_avanc-kl_316 rallylydn_skylt_avanc-kl_317

 

Mästarklass

rallylydn_skylt_mast-kl_413 rallylydn_skylt_mast-kl_414