Prejudicerande dom – djurplågeri

 

En prejudicerande dom föll vid Kalmar Tingsrätt den 25 maj 2016.

Att domen är prejudicerande innebär att den i en domstol fungerar som regel eller vägledning i senare inträffade mål med likartade, relevanta omständigheter.

 

Den aktuella domen är prejudicerande, då det nu öppnas upp för att väcka åtal gällande djurplågeri i likartade mål. Detta i sin tur innebär nya möjligheter för myndigheterna att förbjuda olämpliga hundägare att ha djur.

 

Den åtalade mannen i det aktuella målet bröt mot ett tidigare utfärdat koppel- och munkorgsföreläggande, då hans rottweiler attackerade en annan hund (dvärgschnauzer) och orsakade omfattande skador både på dvärgschnauzern och bitskador på en person. Det utfärdade föreläggandet innebar att den åtalades rottweiler skulle hållas kopplad och bära munkorg vid all vistelse utomhus. Den åtalade mannens rottweiler var strax före attacken lämnad ensam i en bil och hade tagit sig ut genom ett nedvevat bilfönster och därefter gått till attack mot dvärgschnauzern. Dock hade den åtalade vid flertalet tillfällen före detta brutit mot det utfärdade koppel- och munkorgsföreläggandet.

iStock_000021354037_Small

Före attacken hade ägaren till dvärgschnauzern anmält flera incidenter där rottweilern var inblandad, men samtliga anmälningar lades ner. Dvärgschnauzern hade dessutom blivit biten av den åtalade mannens rottweiler vid ett tidigare tillfälle.

 

Den åtalade mannen erkände gärningen som åklagaren rubricerat som brott mot lagen om tillsyn över hundar och katter samt gärningen som åklagaren rubricerat som djurplågeri. Den åtalade mannen har vidare erkänt gärningen som åklagaren rubricerat som vållande till kroppsskada.

 

Den åtalade dömdes att betala dagsböter.

 

DOMSLUTET i aktuellt mål löd:

  1. Vållande till kroppsskada, 3 kap 8 § 1 st brottsbalken
  2. Djurplågeri, 16 kap 13 § brottsbalken
  3. Brott mot lagen om tillsyn över hundar och katter, 8 § 1 st och 23 § 1 st 1 p lagen

(2007:1150) om tillsyn över hundar och katter (3 tillfällen)

 

Källa: Mål nr: B 4091-15, Dom utfärdad: 2016-05-26 vid Kalmar Tingsrätt

Foto: Istock Photo