Om hunden hamnar i slagsmål

Plötsligt händer det som inte får hända. Leken på hundrastgården går överstyr och din hund blir biten. En lösspringande hund går till attack mot din kopplade hund. Eller två hundar ryker ihop på klubben…
Hundslagsmål kan resultera i djupa sår, infekterade sårfickor och psykiska påfrestningar för både hundägare och hund.

Vem ansvarar för vad? Vad kan man göra för att skydda sin hund? Och vad ska man tänka på när skadan är skedd? Här hittar du lite goda råd och fakta från hundcoach, veterinär, polis och försäkringsbolag.

 

stockholm-hundmassa-2015-fredrik-steen

HUNDCOACHEN

Fredrik Steen, hundcoach och hundboksförfattare

 

Hur avbryter man ett hundslagsmål på bästa och säkraste vis?

– Ett hundslagsmål uppstår oftast när man är minst förberedd på det och i absolut sämsta läge. Det är dessutom något som alltid innebär risker. Både för hundarna som slåss men inte minst för dig som hundägare som ska bryta slagsmålet. Att gå i mellan två hundar som slåss i syfte att få dem att upphöra medför alltid en risk.

Jag anser att det effektivaste sättet är att handgripligen gå in och sära på hundarna med handkraft. Dessutom göra det lite ”chockartat” för hundarna. Alltså, plötsligt och bestämt, gärna med en röst som visar din beslutsamhet. Har man tillgång till en hink vatten så är det bra att kasta över hundarna samtidigt som man agerar. Annars kanske man kan ta av sig jackan och med en plötslig rörelse ”chocka” hundarna med den istället för vatten.

Det är en problematisk situation och man ska ha stor respekt för den. Många blir dessutom bitna i dessa situationer direkt efter man fått isär hundarna. Väljer man att ta i hundarna så är det viktigt att hålla ett fast och bestämt grepp. Dessutom hålla detta oavsett vad hunden gör mot dig. Alltså, här finns inget utrymme för tvekan.

Men jag vill understryka att hundslagsmål hanterar man bäst genom att se till att det inte uppstår. Att man inte låter sin hund hälsa på främmande hundar, och så vidare.

Jag vill också påstå att hundägarens kontroll av hunden i övrigt påverkar hur lätt det är att sära hunden i ett slagsmål. Har man fin kontroll på sin hund, en bra relation med sin hund, har lätt att kommunicera med sin hund i vardagen – då är det betydligt enklare att även göra det i ett eventuellt hundslagsmål.

Man ska ha klart för sig att de allra flesta hundslagsmål startar inte helt plötsligt på en promenad för att en främmande hund attackerar. De flesta hundslagsmål uppstår då två hundägare beslutar sig för att hundarna ska hälsa/umgås. För mig är den del man ofta kallar socialisering väldigt viktig för en hund. Men den socialiseringen är viktigt för hunden och de hundar hunden dagligen träffar eller lever tillsammans med (sin egen flock). Socialisering eller försök till detta, med främmande hundar (alltså, andra flockar/flockmedlemmar) anser jag är helt onödigt och skapar många gånger större problem än glädje. Bara för att man möter en annan hund på promenaden, eller stannar och pratar med en annan hundägare, så behöver inte hundarna komma fram till varandra. Tvärtom kan det vara bra att träna just kontroll i dessa situationer.

 

Tips på hur man kan skydda sin hund vid en attack?

– En attack från en främmande hund behöver inte vara så farlig eller skrämmande som det låter och verkar. Tvärtom brukar dessa attacker vara relativt lätta att avvärja. En förutsättning för detta är givetvis att du har kontroll på din egen hund. En ensam hund, eller en lös hund, som kommer farande mot din hund (som du har kontroll på) är på grund av situationen ofta ensam. I vilket fall är den attackerande hundens ägare relativt frånvarande både till sinne och avstånd. Hunden som attackerar är nästan alltid helt inriktad på din hund, vilket är bra. Det gör dig överlägsen i situationen. Här gäller det att kontrollera sin egen hund, och helt enkelt ställa dig mellan din hund och den attackerande hunden. När den attackerande hunden är så pass nära så att du kan nå den, så försvarar du din egen hund med fötter, med hög röst, med din dominans. Den attackerande hunden, som bara har ”ögon” för din hund kommer då att reagera starkt på dig och tillfälligt avbryta attacken och fokusera på dig istället. Detta ger dig tid att agera igen. På liknande sätt som precis innan ”stöter”/arbetar du bort den främmande hunden. Använd röst, fötter, kroppsspråk. Din inställning ska vara – ”ska du ge dig på min hund, då får du först ge dig på mig”. Detta kommer den främmande hunden inte att göra, och situationen lugnar ner sig.

Men en förutsättning för detta är återigen att du har kontroll på din egen hund. Och just detta ska vara din prioritet om du ser eller märker att det är på gång att hända. Har du ett lugn i kroppen, litar du på din egen kontroll över din egen hund, då går detta ofta väl.

 

C Harlos H

VETERINÄREN

Caroline Harlos

Legitimerad Veterinär, AniCura Djursjukhuset Albano

 

Vad ska man tänka på efter att ens hund varit i slagsmål eller blivit attackerad?

– Om din hund varit med om en bitskada rekommenderar vi att djurägaren noggrant visiterar hunden för att se hur allvarlig skadan är.

Är hunden vid medvetande? Andas den? Har den puls?

Bitskador kan om det vill sig illa ge upphov till inre blödningar, perforation av huden in till lungor och bukhåla med allvarliga konsekvenser till följd. Är din hund mycket påverkad efter olyckan ska ni åka akut till ett djursjukhus för vård. Den kan vara i chock och i behov av akut behandling med intravenös vätska, smärtstillande och syrgas.

Blöder det från någon kroppsdel? 

Blöder hunden rikligt från någon kroppsdel kan man försöka lägga på ett tryckbandage på skadan för att få blödningen att avstanna tills dess ni kommer till djursjukhuset. Lägg en ren kompress/tygbit eller vad som finns till hands mot såret och bandagera om.

Kan hunden gå och stå? 

Är hunden mycket halt och inte vill belasta benet kan bitskadan ha lett till att hunden har en fraktur i någon skelettdel. Det gör ont men är inte livshotande. Hunden bör komma till veterinär snarast för smärtlindring samt diagnos och behandling.

 

– Ge aldrig hunden smärtstillande medicin gjort för människor, då vissa av dessa preparat kan var farliga för hunden. Låt en veterinär undersöka hunden och ge smärtstillande avsett för djuret i fråga. Byt uppgifter med djurägaren till den andra hunden som deltagit i slagsmålet. Det är bra att ha för eventuella ytterligare kontakter angående skador på hundarna.

 

Behöver man söka veterinärvård om skadan bara är liten?

– Ja, det bör man om såret gått genom huden. I de fall där det bara är rivsår i huden och hunden för övrigt mår bra kan dessa tvättas hemma med ljummet vatten och tvål. Håll noggrann koll så att de läker.

Små sår i huden kan ibland vara svårt att hitta, många gånger kan man bara känna små skorpor i huden efter att det skett en liten blödning. Då hunden blir biten av en annan hund kan det komma in bakterier via hudsåren in under huden. Vid bitsår bildas det dessutom ofta fickor i underhuden där huden slitits från underhuden. Det är en bra grogrund för en infektion. De bakterier som kommer in via hudsåret kan växa till och leda till att det blir en inkapslad infektion (sk abscess eller böld) under huden. Hunden får då feber, blir allmänpåverkad och får ont.

För att förebygga denna typ av infektion bör även små sår i huden inspekteras noga. Hos veterinären rakas pälsen runt bitsåret och såret tvättas grundligt. Man sonderar sårhålan för att se om det finns fickor i underhuden. I de fall det finns fickor anläggs en dränslang under huden för att hålla såret öppet så att det kan rengöras ordentligt. På så vis hindrar man bildningen av en böld och kan i många fall undvika antibiotika-behandling.

 

Foto7_LR

POLIS

Ewa R Weidemar

Kriminalinspektör & Handläggare av djurärenden vid Polisen Region Syd/Södra Kalmar Län

 

Vem är enligt lag ansvarig när en hund blir skadad av en annan hund?

– Djurägaren är ansvarig för sin hund enligt lagen om tillsyn över hundar och katter (Lag 2007:1150). Det är alltså ägaren som är ersättningsskyldig när dennes hund har skadat en annan hund.

 

När blir ett hundslagsmål eller en attack ett polisärende?

– Om det rör sig om en attackerande hund ska man göra en polisanmälan. När någon har en hund som de inte har kontroll på och som därigenom riskerar att skada andra är det definitivt ett polisärende. När en anmälan kommer in görs en slagning i våra register. Där hittar man om ägaren har något föreläggande kring hunden. Det kan föreligga koppeltvång eller munkorgstvång.

 

Vilka verktyg har polisen vad gäller aggressiva hundar?

– Vid första anmälan prövas föreläggande om koppeltvång och munkorgtvång. Om en andra anmälan inkommer, och ägaren har brustit mot befintligt koppeltvång, rör det sig om brott mot djurskyddslagen. Då kan påföljden bli dagsböter. Men polisen kan även besluta om omhändertagande av hund. I de flesta fall genomförs därefter mentaltest av hunden för att se om en omplacering är möjlig. Det är en hundinstruktör vid polisen som utför dessa test på särskilda anläggningar. Visar mentaltesten att omplacering innebär en för stor risk kan polisen bestämma att hunden ska avlivas. Polisen kan även besluta om hundförbud när en ägare använt en hund som vapen eller för utpressning.

 

_MG_8484_LR

FÖRSÄKRINGSBOLAGET

Patrik Olsson, affärsområdeschef för smådjur på Agria Djurförsäkring

 

Vad är viktigt att tänka på när ens hund har blivit skadad av en annan hund?
– I Sverige har alla hundägare strikt hundägaransvar vilket i princip innebär att hundägaren ansvarar för de skador som hunden orsakar. Därför ska du vara noga med att få den andre hundägarens namn, adress och telefonnummer. Det kan hjälpa dig att få ersättning för de eventuella kostnader som följer ett hundslagsmål.

 

Vems försäkring betalar uppkomna kostnader (veterinärvård, medicin), orsakade av slagsmål eller attack?

– Ägaren till den skadade hunden har rätt att få ersättning för sina kostnader från ägaren till den hund som orsakade skadan. Vi uppmuntrar därför alltid ägaren till hunden som har orsakat skadorna att anmäla händelsen till sitt hemförsäkringsbolag där det förhoppningsvis ingår en ansvarsförsäkring.

Agrias försäkringar ersätter kostnader som uppstår för vård om din hund blir biten. Men djurförsäkringar har en självrisk och har du otur kan du få andra kostnader som djurförsäkringen inte ersätter, till exempel resor och förstörda kläder. Dessa kostnader kan du kräva från ägaren till den hund som orsakade skadan. Du kan också välja att inte utnyttja din försäkring och istället kräva ersättning direkt från ägaren till den hund som orsakade skadan.

 

Vad gör man om den andre hundägaren motsätter sig att ta på sig ansvaret?

– Polisanmäl händelsen så får brottsutredningen visa vem som är ansvarig för den uppkomna skadan.

 

Text: Linda Ekegren