Ökad rehabilitering av hundar

Intresset för rehabilitering av hundar ökar stort, både vid akuta skador och som förebyggande behandling vid kroniska sjukdomar. En förklaring till det ökade intresset är att djurägare blir mer och mer medvetna.

Vanligast är rehabilitering efter exempelvis sen-, muskel- eller skelettskador. Allt fler ser rehabilitering som ett sätt att förbättra vårdkvaliteten och samtidigt sänka kostnaderna på sikt. Utvecklingen har också lett till att man idag använder många fler tekniker än tidigare, till exempel water treadmill, laser och akupunktur.

Studier visar att man kan påskynda läkning och ge adekvat smärtbehandling med rehabiliteringsbehandlingar. Det har även visat sig att djurägare blivit mer nöjda med veterinärvården när deras hund genomgått rehabilitering efter operationer.

 

Källa: Odd Einar Bruem, chef djurförsäkring på Svedea
https://www.svedea.se/hundforsakring/vara-forsakringar/om-vara-forsakringar/rehabiliteringsforsakring