Ny rapport om assistanshundens status

En enhetlig nationell certifiering och bättre information till kommuner och landsting ska öka assistanshundens status som hjälpmedel. Det föreslår Myndigheten för delaktighet (MFD) i en ny rapport.

MFD har på uppdrag av regeringen följt upp hur utbildning, certifiering och användning av assistanshundar fungerar idag. Slutsatsen är att det behövs en ökad samordning av utbildning och certifiering för att hundarna, som hjälper personer med funktionsnedsättning med allt från att ta på strumpor till att larma vid epilepsianfall, ska få sitt stora genombrott som hjälpmedel.

Idag finns flera olika aktörer som certifierar assistanshundar. Metoder och krav varierar vilket leder till varierande kvalitet, menar MFD. Istället vill myndigheten se en nationell modell för certifiering av ekipagen liksom enhetliga märkningar av certifierade hundar.

“Tydliga och enhetliga hundvästar och certifikat för alla assistanshundar skulle bidra till ökat tillträde i det publika samhället”, skriver myndigheten i rapporten.

En ökad enhetlighet och tydliga kvalitetskrav kan också medföra ökat intresse för assistanshundar hos kommuner och landsting, tror MFD. Här finns idag en utbredd tveksamhet inför assistanshundar. Trots att studier visar att användare av assistanshundar behöver mindre stöd från samhället och upplever ökad livskvalitet är det få kommuner och landsting som erbjuder stöd till köp och utbildning av hundar.

En viktig orsak till det låga intresset är att det är oklart om hälso- och sjukvårdslagen eller socialtjänstlagen medger att landsting och kommuner har rätt att ge stöd för assistanshundar. Detta behöver utredas, anser MFD, som också vill ta fram en vägledning till kommuner och landsting om hur de kan arbeta med frågan och öka informationen om assistanshundar till allmänheten.

Källa: funktionshinderpolitik.se
(Foto: Belish/Adobe stock)