Mondioring blir officiell gren från 2017-01-01

På sitt senaste möte beslutade Svenska Kennelklubben att tillstyrka Svenska Brukshundklubbens ansökan om att göra Mondioring till en officiell gren.

Sporten utövas redan i Sverige inofficiellt och FCI har nyligen godkänt mondioring som en officiell sport. Det beslutades att:

– Införa grenen på prov från och med den 1 januari 2017 med en prövotid på två år

– En noggrann utvärdering görs innan prövotidens slut för att besluta om eventuell fortsättning

– SBK ska skicka ett regelverk till SKK. Uppdraget att se över regelverket går till SKKs Prov- och Tävlingskommitté