Miljögifter kopplas ihop med sämre fertilitet

I en brittisk studie som pågått i närmare 30 år kopplar forskare ihop miljögifter med försämrad spermakvalitet och kryptorchism hos hundar. Miljögifter har påträffats i både testikelvävnad och hundfoder, rapporterar Sveriges Radio (Vetenskapsradion). 

Genom att under lång tid följa hundarna vid en brittisk kennel för assistanshundar, kunde forskarna upptäcka en kraftig försämring av spermakvaliteten hos hanhundarna. Spermiernas rörlighet sjönk från 90 till 60 procent under perioden. 
Man såg även en ökad andel kryporchida hanvalpar.
Forskarna misstänker att orsaken bakom reproduktionsstörningarna har att göra med miljögifterna DEHP och PCB och tror att hundarna får i sig dessa via fodret. När man undersökte testikelvävnaden och dessutom analyserade en lång rad kommersiella hundfoder, återfanns dessa miljögifter både i testiklar och hundfoder, enligt Sveriges Radio.

Studien är särskilt intressant då man har följt dessa hundar under en så lång tidsperiod. Det anser Bert-Ove Lund som är toxikolog vid Kemikalieinspektionen. Dock kan dessa fynd inte bevisas vara orsaken till reproduktionsstörningarna utan stärker snarare en befintlig teori enligt Bert-Ove Lund.
Källa: Sverigesradio.se 2016-08-10