Knottbett på hund

Knott är en typ av fluga och dessa insekter kläcks i rinnande vatten. Vissa hundar är känsligare än andra mot knottbett. En del hundar kan till och med få allergiska reaktioner. 

Symtom
Hundar vilka blir bitna av knott kan uppvisa varierande symtom. Vid lätta till måttliga angrepp får hunden små rodnader och svullnader i huden. Dessa bett kan klia intensivt. Djur som blir svårt bitna alternativt är känsliga mot denna typ av bett kan få en anafylaktisk chock. I sådana fall måste veterinär uppsökas omgående.

Behandling
Som behandling för att dämpa klåda och hudinflammation ordineras ofta en kortison kräm lokalt. Ibland fordras dessutom allmän behandling. Djur som blir mycket dåliga kan behöva vård på djursjukhus.

Profylax
Det bästa är förstås att hålla hunden inomhus de tider på dygnet när knotten är som mest aktiva, det vill säga tidig morgon och sen kväll. Vissa upplever att knottangreppen lindras om utsatta hudpartier på djuret smörjs in med någon typ av matolja före utomhusvistelse.

Numera finns även insektsmedel att köpa till hundar.

Källa: Agria Djurförsäkringar, Lotta Möller leg. veterinär