Hur hundvänligt är Sverige?

Svenskarna gillar verkligen hundar! 8 av 10 säger sig tycka om människans bästa vän, och vi är måna om hundarnas hälsa. I en nyligen genomförd undersökning presenteras svenskarnas attityd till hundar och hundägande. Resultatet visar att det svenska samhället är hundvänligt, samtidigt som det finns en tydlig gräns för hur gärna svenskarna vill träffa hundar i det offentliga rummet.

Sammanfattning från undersökningen:

  • 8 av 10 svenskar tycker om hundar.
  • En majoritet av svenskarna är positiva till hundar i offentliga miljöer.
  • 1 av 5 har en hund i sitt hushåll.
  • Mer än hälften av de som inte har hund idag skulle vilja ha det. Men 69 % anser sig inte ha tiden som krävs, och 44 % tror att de skulle bli för bundna.
  • 43 % av svenskarna vill ha hund. 37% av svenskarna har inte, och vill inte heller ha, en hund.
  • 8 av 10 tycker att Sverige är hundvänligt.
  • 58 % tycker att hundar ska vara välkomna i offentliga miljöer. Bland hundägarna är det 75 % som tycker att hundarna borde vara välkomna.
  • 3 av 4 upplever hinder med att ta med sig hunden i offentliga rum, till exempel av respekt för de som är hundrädda eller allergiska.
  • 8 av 10 tycker det är bra för den mentala hälsan att umgås med hundar. Detsamma gäller för den fysiska hälsan.
  • 91 % av hundägarna upplever att deras mentala och fysiska hälsa förbättras av att ha hund.
Sveriges största hundfoderproducent, Doggy, står bakom undersökningen där över 1000 svenskar blev tillfrågade.

Källa: Doggy AB