Hundförare från Nordens försvarsmakter i unik övning

Mellan den 23 maj och den 3 juni samlas hundinstruktörer från hela världen i Kungsängen. Under två veckor ska de vidareutbilda hundförare från Nordens försvarsmakter i hur man söker efter olika typer av sprängämnen.

Övningen är unik på det sätt att fokus ligger på hundförarnas utveckling, och inte på hundarnas dressyr.

Tillsammans med sina hundar ska de 20 hundförarna övas i realistiska scenarion på flera platser. Bland annat kommer man söka igenom ett bussgarage, en bondgård och en servicedepå för pendeltåg i Bro. Övningen är gjord för patrull – och sökhundekipage. Patrullhundarnas uppgift är att spåra och söka efter personer eller personernas tillhörigheter. De flesta av patrullhundarna kan också försvara sig själva och sin hundförare. Sökhundarna är tränade för att hitta och markera förekomst av olika sprängämnesklassade preparat.

Det är Försvarsmaktens hundtjänstenhet (FHTE) på Livgardet i Kungsängen som arrangerar utbildningen. Peter Öhrling arbetar på FHTE och säger att utbildningen kommer synas i och runt Kungsängen. Samtliga aktuella platser för övningen kommer märkas ut så det blir tydligt att det pågår militär övningsverksamhet.

Utbildningen genomförs varje år och värdskapet växlar mellan de nordiska länderna som alla ingår i Nordefco (Nordic Defence Cooperation). Nordefco är ett samarbete för de nordiska länderna inom försvarsområdet.

Instruktörerna kommer från de nordiska länderna, och bland de nordiska hundförarna är fyra svenskar. Då utbildningens huvudsyfte är att utveckla hundförarna och inte hundarna är det ett krav att hundarna som deltar redan är färdigutbildade och nationellt certifierade. Kursen är viktig och betydelsefull inom hundtjänsten och flera högt uppsatta officerare kommer på besök.

Livgardet är ett av Sveriges största regementen med anor sedan 1521. Mest synliga är deras blåklädda soldater som bevakar de kungliga slotten. Livgardet svarar även för utbildningen av personal som åker på internationella uppdrag samt all militärpolisverksamhet. Inom Livgardet finns säkerhets- och markstridsförband liksom hemvärnssoldater, försvarsmusiker och tjänstehundar. Alla insatser inom Militärregion mitt som är en av landets fyra militärregioner leds från Livgardet. För mer information: www.forsvarsmakten.se/livgardet och www.facebook.com/livgardet.

Fotograf, Petter Persson Försvarsmakten_LR

 

Källa: Livgardets informatör Annika Gustafsson

Foto: Niclas Gustafsson & Petter Persson