Hunden vill trösta

Forskning visar att din hund blir påverkad när du är ledsen. Enligt ny forskning publicerad i tidskriften Journal & Behavior så blir din hund stressad när du gråter. Forskarna bakom studien menar dessutom att hundar faktiskt tar till åtgärder för att få dig att må bättre om den märker att du är ledsen. Hunden försöker helt enkelt att trösta dig.

I ett experiment deltog 34 hundägare, och hundägarna fick sitta i varsitt litet rum utan sin hund. Det fanns en glasdörr in till rummet, så hundarna kunde se sin ägare och dörren gick lätt att öppna för en hund. Hälften av hundägarna fick sedan ropa hjälp och göra höga snyftningar och gråtljud. Den andra hälften fick också ropa hjälp, men med en gladare röst och nynna på en låt samtidigt.

Forskarna ville se hur många av hundarna som gick in till sina ägare, och om det var någon skillnad mellan de som grät och de som sjöng. Det visade sig att hälften av hundarna gick in till sina ägare, och hundarna reagerade snabbare på när ägaren grät jämfört med när de sjöng. De hundar som sedan tittade länge på sina ägare öppnade också dörren fortare, vilket innebär att de hundar som känner sig nära sin ägare också vill hjälpa till om de tror att ägaren är hotad eller ledsen.

Även bland de hundar som inte öppnade dörren så påverkades de av sin ägares sinnesstämning. När ägaren grät så blev hunden stressad och började gny och skälla. Det tyder på att även om hunden inte öppnade dörren så bryr den sig. Anledningen kan helt enkelt vara att hunden blev för stressad för att öppna dörren enligt Emily Sanford, en av forskarna.

Något som alla hundägare gjorde var att berömma sin hund, och alla berättade att just deras hund skulle rädda dem om det behövdes.

Källa: expressen.se/halsoliv