Hundägare lever längre

Forskare har studerat sambandet mellan hundägande och hjärt-kärlhälsa hos över 3,4 miljoner tidigare hjärtfriska svenskar i åldern 40−80 år. De använde information från olika nationella register för att studera kopplingen mellan hundägande och hjärt-kärlhälsa. Målet med studien var att undersöka om hundägares risk för hjärt-kärlsjukdom och död skiljer sig från personer utan hund. Resultaten av studien visade att hundägare hade lägre risk att dö under den 12 år långa uppföljningsperioden.

Resultaten var allra tydligast i ensamhushåll, vilket är intressant eftersom att vara ensamstående tidigare rapporterats som en riskfaktor för hjärt-kärlsjukdom. Det verkar som att en hund kan neutralisera denna överrisk. Ett annat fynd var att ägare till hundar av olika jaktraser utmärkte sig som friskare än övriga hundägare. Forskarna betonar att studien inte ger svar på om hundar faktiskt skyddar från hjärtsjukdom och förtida död. Sambanden som syns i studien kan bero på att hundarna påverkar ägarnas livsstil på ett positivt sätt, men det kan också vara så att den som väljer att skaffa hund redan från början har en aktiv livsstil och därmed lägre risk för hjärt-kärlsjukdom.

Källa: Forskning för hälsa, nr 2/2018
(Mubanga et al: Dog ownership and the risk of cardiovascular disease and death – a nationwide cohort study)