Hund i bil vid soligt väder

Här kommer några tips på både vad du som hundägare kan göra och vad du som observerar en hund i en varm bil kan göra.

Hundägare

• Sätt en termometer väl synligt i bilen

• Sätt en lapp med ditt telefonnummer väl synligt i bilen så oroad allmänhet kan kontakta dig direkt

• Se till att det finns vatten till hunden

• Se till att parkera i skugga och tänk på att solen förflyttar sig

Observerande allmänhet

• Står bilen utanför ett varuhus/butik eller liknande, ta registreringsnumret och be personal ropa ut i högtalare och söka ägaren

• Står bilen utanför ett hus, lägenhetskomplex, plinga på och fråga efter ägare

• Kontakta Transportstyrelsen för ägaruppgifter: Skicka ett registreringsnummer till nummer 72503. En kort stund därefter får du ett svars-sms med information om det fordon som har det aktuella registreringsnumret. Tjänsten är avgiftsbelagd och kostar 3 kronor per skickat sms (teleoperatörens avgifter tillkommer). Slå vidare efter telefonnummer till ägaren på någon av de tjänster som finns på nätet.

En vanlig fråga som kommer när detta diskuteras är: Får/kan jag slå sönder rutan till bilen?

Kontrollera detta först: 

1. Känn efter om bildörren är öppen

2. Kontakta polisen (112 om du anser att det är akut, annars 114 14)

3. Notera registreringsnummer

4. Notera klockslag och tidpunkter

5. Notera hur ventilation och lufttillförsel tillgodoses

6. I nödfall krossa rutan

Som grund är det skadegörelse att slå sönder en ruta, men straffrihet kan fås om man hävdar att man handlat i nöd. Lagtext om nöd i 24 kap. 4 paragrafen brottsbalken: 4 § En gärning som någon, i annat fall än som nämnts tidigare i detta kapitel, begår i nöd utgör brott endast om den med hänsyn till farans beskaffenhet, den skada som åsamkas annan och omständigheterna i övrigt är oförsvarlig. Nöd föreligger när fara hotar liv, hälsa, egendom eller något annat viktigt av rättsordningen skyddat intresse. Lag (1994:458).

 

Källa: Polisen i Örebro län