Hipp hipp hurra för SBK!

Den 30 maj 2018 firar Svenska brukshundklubben (SBK) 100-årsjubileum runt om i landet. Under 100 år har SBK spridit glädje, kunskap och samhällsnytta till landets hundägare.  

SBK bedriver en omfattande kursverksamhet för nya och gamla medlemmar. Cirka 20 000 hundägare utbildar sig årligen i allt från valpkurser till avancerade kurser i lydnad, spår, sök, agility och mycket mer. Alla kurser leds av kompetenta instruktörer som utbildats i hundkunskap och pedagogik.

SBK arrangerar också tävlingar, utställningar, mentalbeskrivningar och mentaltester för brukshundsraser. För många är hundsporten något som ger personlig utveckling, en sund livsstil och underbar livskvalitet.

Hundens roll som samhällsnyttig tjänstehund var betydande under första världskriget och det var därefter, 1918 närmare bestämt, som SBK bildades fast under namnet Föreningen Svenska Skydds och Sjukvårdshunden. Då hade organisationen en kunglig beskyddare i vår förre kung, och än idag är hundintresset stort i kungahuset.

Det samhällsnyttiga uppdraget har löpt vidare som en röd tråd i SBK:s verksamhet sedan dess. Idag är organisationen en frivillig försvarsorganisation och levererar ekipage till Försvarsmakten, till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, till Sjöfartsverket och kvalitetssäkrar utbildningen av assistanshundar på uppdrag av Myndigheten för delaktighet.

SBK har 56 000 medlemmar fördelade på 285 lokala klubbar och 18 rasklubbar. Hela verksamheten bedrivs av tiotusentals ideellt engagerade personer som lägger större delen av sin fritid på klubben. Nya verksamheter tillkommer hela tiden och det är med driv och en stark framtidstro som SBK nu kliver in i ett nytt sekel.

Över hela Sverige kommer lokala brukshundklubbar att fira födelsedagen den 30 maj. Klockan 20 kommer hurrandet höras över landet. Besök gärna en brukshundklubb som är med och firar för att ta del av ett nytt kapitel i denna världsunika hundorganisation.

Mer information om födelsedagen:
www.brukshundklubben.se/svenska-brukshundklubben-100-ar/fodelsedagen/

Mer information om var du kan hitta firandet:
www.brukshundklubben.se/svenska-brukshundklubben-100-ar/fodelsedagen/hitta-lokalt-firande/