Forskningspengar för friskare tikar

Nu delar Agrias och SKK forskningsfond ut 5 miljoner till totalt 24 forskningsprojekt med fokus på hundens hälsa och välmående, men också ett par som lyfter katt och kanin. Majoriteten av de 19 nya projekten hör hemma på SLU, fyra i Norge och två i Danmark.

– Knappt hälften av årets ansökningar beviljades, och det är glädjande att se hur många högkvalitativa projekt som bedrivs i Norden. Majoriteten av de nya projekten har valts utifrån att vi prioriterar djurens fysiska och mentala hälsa, säger Pekka Olson, chef för veterinära strategier på Agria Djurförsäkring.

Fokus på tikarnas diagnoser

Bland de nya projekten är det främst hundforskning som beviljats medel och fem av dem sätter tikarnas vanligaste diagnoser i fokus. Det handlar exempelvis om gentest för livmoderinflammation, behandlingsmetoder vid juvertumörer men också att ta fram en bra metod som möjliggör en tidig diagnos av dräktighet.

– Tikar är mer skadedrabbade än hanhundar. För en förbättrad djurhälsa och prioriterad reproduktion vill vi nu fortsätta att stödja forskning för de allvarliga sjukdomar som drabbar många tikar som livmodersinflammation och juvertumör, säger Pekka Olson.

Kaniner, som är ett populärt sällskapsdjur, får också ta del av medlen. I dag utförs avancerad kirurgi på kaniner, vilket har ökat behovet av smärtlindring efter operation.

Källa: SKK. Foto: Istock