Brukshundsraserna mentalitet

I nummer 6 2015 skriver vi i temat om Brukshundsrasernas mentalitet.

Här nedan finns de fullständiga digrammen med förklaringar till siffrorna.